I augusti 1908 samlades ett 20-tal ungdomar för att grunda Gymnastik & Idrottsföreningen Jäntevä. Deras insats har haft en stor betydelse för idrottslivet i Dalsbruk med omnejd.Jäntevä är idag hundra år senare fortfarande en livskraftig idrottsförening som sysselsätter såväl ung som gammal. Jäntevä har många olika idrottsgrenar på sitt program, där fotbollen är den klart aktivaste


Jäntevä hade tre stycken fraser då föreningen grundades 1908:

1. Kroppens hälsa och välstånd.
2. Redskapens förädling.
3. Befrämjande av gymnastikens och idrottens framåtskridande på orten.


Man kan konstatera att flera saker är aktuella än idag.  

Jänteväs historik

PS. Klicka på pärmen för att läsa några sidor