Friidrott

Jäntevä tackar alla deltagare och sponsorer

Ärevarvet 2012
Bruksloppet 2011
 

Kontaktpersoner

Hans Ginlund E-post: info@dalsbrukjanteva.fi
Tel. 040 721 9535
 
Ole Sjöblom E-post: info@dalsbrukjanteva.fi
Tel. 040 723 0405