Gymnastik- och Idrottsföreningen Jäntevä

1908

I augusti 1908 samlades ett 20-tal ungdomar för att grunda

Gymnastik & Idrottsföreningen Jäntevä.

Deras insats har haft en storbetydelse för idrottslivet i Dalsbruk med omnejd.

Jäntevä är idag över hundra år senare fortfarande en livskraftig idrottsförening

som sysselsätter såväl ung som gammal. Jäntevä har många olika idrottsgrenar

på sitt program.Jänteväs tre fraser då föreningen grundades 1908:

1. Kroppens hälsa och välstånd

2. Redskapens förädling.

3. Befrämjande av gymnastikens och idrottens

framåtskridande på orten.


Alla tre fraser står vi för än idag och Jäntevä är en aktiv del av samhället.